Accesați conținutul

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIE

„YO îți umple vara cu fructe”
Perioada: 15.06.2023 - 14.07.2023

1. ORGANIZATORUL Șl REGULAMENTUL
(l) Organizatorul Campaniei „YO îți umple vara cu fructe” (denumit în continuare „Concursul") este MARESI FOODBROKER S.R.L., cu sediul în Arad, str. 9 Mai, nr.3, județul Arad, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J02/15/2012, CUI RO 7010354, (denumit în continuare ''Organizatorul") prin intermediul Agenției BLOGAL INITIATIVE SRL, persoană juridică română, cu sediul București, Str. Lotrioara nr. 19, Bl.M3 IA, Sc. A, Ap.37, sector 3, cod poștal 032167, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr J40 /7687/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 30389342, denumită în cele ce urmează „Agenția".
(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare  Regulamentul"), document obligatoriu pentru toți participanții.
(3) Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului organizat în cadrul Campaniei pe site-ul YO Sirop de Fructe: www.y_o-siropdefructe.ro/concurs.
(4) Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare și cu prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”).
(5) Participanții la Concurs se obligă să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.
(6) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin I (o) zi înaintea intrării în vigoare prin publicare pe pagina web www.yo-siropdefructe.ro/concurs. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru neluarea la cunoștință a modificărilor de către Participanți, atât timp cât acestea sunt afișate pe/prin mijloacele de mai sus.
(7) Prin înscrierea la Concursul Campaniei, participanții confirma cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul in privința acceptării regulilor si condițiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul Campaniei implicând obligativitatea respectării integrale a prevederilor prezentului Regulament.
Organizatorul își rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuea ă prin încălcarea prezentului Regulament și (ii) de a refuza acordarea premiilor în cazul  unor asemenea situații.

2. DURATA Șl LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
(l) Campania se desfășoară în perioada 15.06.2023 — 14.07.2023, în cadrul acesteia fiind organizat un concurs în următoarele perioade 5.06.2023 - 22.06.2023, interval orar 00:01 23:59 și 06.07.2023 - 13.07.2023, interval orar 00:01 - 23:59.
Concursul va avea loc pe următoarele pagini de social media ale organizatorului: www.facebook.com/yosiropdefructe și bțțps://www.instagram.com/yo.sirop.de.fructe/.
Concursul se va desfășura conform prevederilor Regulamentului care poate fi accesat pe site-ul YO Sirop de Fructe: htt s://www. o-siro defructe.ro/concurs, dar și pe www.fageboolscom în Secțiunea de comentarii a postării concursului, sau pe www.instagram.com în secțiunea bio a contului.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE
(l) La Concursul organizat în cadrul Campaniei pot participa toate persoanele fizice cu vârsta de 18 ani împliniți la data înscrierii (denumite în continuare „Participanți") care au reședința în România, și care, pe durata de desfășurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii (vârsta sub 18 ani), angajații Organizatorului sau ai Agenției sau ai celorlalte societăți/entități juridice implicate în organizarea Campaniei și nici soț/ soție sau rudele acestora până la gradul 3 inclusiv.
(3) În vederea participării la Campanie, participanților nu le vor fi impuse în contrapartidă niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de către Organizatori. Cu toate acestea, participanții vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibilă participarea la Campanie, anunțarea câștigătorilor, precum și servicii de Internet, telefonie, cheltuieli cu deplasarea la locul predării premiului etc.
(4) Organizatorii nu răspund pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet etc.

4. DUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI
Concursul se va realiza în 2 etape, după cum urmează:
Etapa I derulată în perioada 15.06.2023 - 22.06.2023, interval orar 00:01 — 23:59 și Etapa 2 derulată în perioada 06.07.2023 - 13.07.2023, interval orar 00:01 - 23:59.
Participanții care doresc înscrierea în Concurs în oricare dintre etape pentru câștigarea unui premiu trebuie să respecte în mod obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.1 de mai jos.
Participanții la Concurs pot câștiga un singur premiu din cele 2 premii puse în joc pe etapă de concurs per fiecare platformă, pe durata Campaniei, cu respectarea mecanicii descrise mai jos:
Etapa 1: 15.06.2023 - 22.06.2023, interval orar 00:01 - 23:59
• Mecanismul concursului organizat pe Facebook.com:
(1) să acceseze postarea de concurs de pe contul de Facebook (bttps://www.facebook.com/yosiropdefructe) și să răspundă printr-un comentariu la întrebarea:
„Ce aromă de sirop YO îłi aduce aminte de copilărie? ”
(2) să nominalizeze printr-un „tag” un prieten din copilărie
(3) să dea follow/ like paginii de Facebook YO Sirop de Fructe
• Mecanismul Concursului organizat pe Instagram.com:
(1) să acceseze postarea de concurs de pe contul de Instagram (https://www.instagrąm.com/yo.sirop.de.fructe) și să răspundă printr-un comentariu la întrebarea:
„Ce aromă de sirop YO îłi aduce aminte de copilărie? ”
(2) să nominalizeze printr-un „tag” un prieten din copilărie
(3) să dea follow/ paginii de Instagram YO Sirop de Fructe
Etapa 2: 06.07.2023 - 13.07.2023, interval orar 00:01 - 23:59
• Mecanismul concursului organizat pe Facebook.com:
(1) să acceseze postarea de concurs de pe contul de Facebook (htt s://www.facebook.com/ osiro defructe) și să răspundă printr-un comentariu la întrebarea:
„Ce #YOCocktail ai savura la marginea piscinei? ”
(2) să nominalizeze printr-un „tag” un prieten cu care ar savura un #YOCocktail la marginea piscinei
(3) să dea follow/ like paginii de Facebook YO Sirop de Fructe
• Mecanismul concursului organizat pe Instagram.com:
(l) să    acceseze postarea de concurs de pe contul de Instagram) (hțtps;(/www.inștagram.com/yo:sirm.de.fructę) și să răspundă printr-un comentariu la înti•ăateaz-Ă— „Ce #YOCocktail ai savura la marginea piscinei? ”
(2) să nominalizeze printr-un „tag” un prieten cu care ar savura un #YOCocktail la marginea piscinei
(3) să dea follow/ paginii de Instagram YO Sirop de Fructe
Indiferent de etapă, cele 3 condiții sunt cumulative și obligatorii pentru fiecare dintre platforme. In cazul în care un participant nu îndeplinește una sau mai multe din cele 3 cerințe cumulative din cadrul mecanicii de concurs, acesta nu va fi înscris în concurs și va fi descalificat ca urmare a nerespectării integrale a mecanicii de concurs.
Inscrierile participanților realizate după data și ora limită prevăzute prin prezentul Regulament, respectiv 22.06.2023, ora 23:59 pentru etapa I și respectiv 13.07.2023, ora 23:59 pentru etapa 2, nu vor mai fi luate în considerare în procesul tragere la sorți pentru desemnarea câștigătorilor premiilor oferite de Organizator.
Mesajele/ postările care conțin un limbaj tendențios sau vulgar nu vor fi luate în considerare, comunicarea cu participantul la Campanie va fi întreruptă și participantul descalificat. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea privind conținutul postărilor sau pentru postări care cad sub incidența drepturilor de autor, răspunderea revenind în totalitate participantului la Campanie.

5. DESEMNAREA Șl ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR
(l) Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți care va avea loc în intervalele 23.06.2023 26.06.2023 (pentru Etapa 1), respectiv 14.07.2023 - 17.07.2023 (pentru Etapa 2).
(2) Dintre participanții înscriși în Campanie pe cele 2 pagini în secțiunile/postările dedicate concursurilor (facebook.com și instagram.com) vor fi extrași câte 2 câștigători de pe fiecare pagină și câte 3 rezerve din fiecare pagină. Extragerea va avea loc în următoarea ordine: primii 2 participanți aleși de pe fiecare pagină vor fi câștigătorii, iar ultimii 3 aleși de pe pagina respectivă vor fi rezervele, iar extragerea se va realiza prin commentpicker.com.
(3) Agenția poate realiza înregistrarea extragerii câștigătorilor și o va păstra pentru un termen de maxim 3 luni pentru soluționarea eventualelor sesizări sau reclamații cu privire la procedura desemnării câștigătorilor.
(4) După data tragerii la sorți, Agenția va derula procedura de validare a câștigătorilor pe durata maximă a 5 zile lucrătoare, perioadă în care participanții aleși ca potențiali câștigători vor fi contactați de către Agenție prin mesaj privat transmis prin pagina de socializare prin care au participat la Concurs. În cazul în care un potențial câștigător nu răspunde la mesajul de validare în maxim I (o) zi lucrătoare, se va trece la validarea unuia din participanții extrași cu titlul de rezervă.
SCOîitactărea rezervelor are loc în ordinea extragerii, numai dacă persoana anterior extrasă ce a fost contactată nu a răspuns în vederea validării și comunicării datelor necesare în vederea expedierii premiului și a îndeplinirii formalităților fiscale necesare în vederea virării impozitului din premii.
(5) Câștigătorii vor fi anunțați public prin postarea pe pagina dedicată concursului din cadrul platformelor www.facebook.com si www.instagram.com.
(6) Premiile vor fi livrate de către BLOGAL INITIATIVE SRL prin curier la adresele poștale indicate de către câștigătorii validați, numai după indicarea tuturor datelor necesare în vederea virării impozitului din premii.

6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

6.1. Pe durata Concursului se vor acorda următoarele premii:
Premii Concurs Etapa l : 15.06.2023 - 22.06.2023. interval orar 00:01 — 23:59
Facebook:
3 mingi de plajă (23,54 Lei, TVA inclus/buc) + 3 rucsacuri (59,36 Lei, TVA inclus/buc)
+ 6 pahare (23,54 Lei, TVA inclus/buc) + 3 sticle de sirop YO Portocale Fără Zahăr (1 1,44 Lei, TVA inclus/buc) (premiul acordat primului castigator extras) — 308,94 Lei, TVA inclus
2 saltele capșună (65 Lei, TVA inclus/buc) (premiul acordat celui de-al doilea castigator extras) — 130 Lei, TVA inclus
Instagram:
3 mingi de plajă (23,54 Lei, TVA inclus/buc) + 3 rucsacuri (59,36 Lei, TVA inclus/buc)
+ 6 pahare (23,54 Lei, TVA inclus/buc) + 3 sticle de sirop YO Portocale Fără Zahăr (1 1,44 Lei, TVA inclus/buc) (premiul acordat primului castigator extras) — 308,94 Lei, TVA inclus
2 saltele capșună (65 Lei, TVA inclus/buc) (premiul acordat celui de-al doilea castigator extras) - 130 Lei, TVA inclus
Premii Concurs Etapa 2: 06.07.2023 - 13.07.2023. interval orar 00:01 - 23:59
Facebook:
I set a câte două saltele cu pompă (91,70 Lei, TVA inclus/buc) + I rucsac (59,36 Lei, TVA inclus/buc) + 2 sticle de sirop YO Portocale Fără Zahăr (11,44 Lei, TVA inclus/buc) (premiul acordat primului castigator extras) — 173,94 Lei, TVA inclus      2 mingi mari de plajă (55,94 Lei, TVA inclus/buc) (premiul acordat celui de-al doilea castigator extras) - I I 1,88 Lei, TVA inclus
Instagram:
I set a câte două saltele cu pompă (91,70 Lei, TVA inclus/buc) + I rucsac rucsac (59,36 Lei, TVA inclus/buc) + 2 sticle de sirop YO Portocale Fără Zahăr (l I ,44 Lei, TVA inclus/buc) (premiul acordat primului castigator extras) — 173,94 Lei, TVA inclus   2 mingi mari de plajă (55,94 Lei, TVA inclus/buc) (acordat celui de-al doilea castigator extras) - 11 1,88 Lei, TVA inclus
Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii este de 1449,52 LEI

6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiilor prin contravaloarea acestora în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiilor câștigate către unul sau mai mulți terți.

6.3. Premiile vor fi oferite fiecărui câștigător după confirmarea lui drept câștigător final (folosind messengerul Instagram și Facebook) și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiilor).
Un participant poate câștiga un singur premiu, o singură dată pe toată perioada desfășurării Campaniei. Dacă în timpul Campaniei nu se înscrie niciun Participant sau se înscriu mai puțini Participanți decât numărul estimat de premii, atunci premiile rămase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorului.
Dacă sunt identificate cazuri de fraudare a înscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Premiul astfel obținut sau de a solicita restituirea acestuia astfel primit și de a urmări din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare și/sau instanțe judecătorești) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
Transmiterea premiului se va realiza în termen de minim 3 zile lucrătoare și maxim 30 de zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorului unui premiu. Organizatorul poate prelungi acest termen atunci când din motive organizatorice nu pot încheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrul termenului, cu condiția ca noul termen și situațiile ce au determinat întârzierea formalităților să fie comunicate câștigătorilor.

7. TAXE SI IMPOZITE
(1) Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.
(2) Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiilor către câștigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.

8. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI
(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.
(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (l) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.
(3) În situațiile avute în vedere la alin. (l) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

9. LITIGIILE Șl LEGEA APLICABILĂ
(l) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă de la sediul Organizatorului.
(2) Legea aplicabilă este legea română.
Încheiat astăzi: 12.06.2023

ORGANIZATOR:
MARESI FOODBROKER S.R.L
Prin Agenția BLOGAL INITIATIVE SRL
Prin mandatar ERAȘCU ANA-MARIA 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al CAMPANIEI „YO îți umple vara cu fructe” (”Campania”)
- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -
ISÎ)ate privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții
În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:
MARESI FOODBROKER S.R.L., cu sediul în Arad, str.9 Mai, nr.3, județul Arad, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J02/15/2012, CUI RO 7010354, cont nr. R044 RNCB 0074 0292 2180 0001 deschis la BCR, reprezentat prin Harald Bock în calitate de Administrator, denumită în continuare ”0peratorul”, prin intermediul
Agenției BLOGAL INITIATIVE SRL, persoană juridică română, cu sediul București, Str. Lotrioara nr. 19, Bl.M31A, Sc.A, Ap.37, sector 3, cod poștal 032167, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr J40 /7687/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 30389342, în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează ”împuternicit”).
Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:
MARESI FOODBROKER S.R.L., cu sediul în Arad, str.9 Mai, nr.3, județul Arad, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J02/15/2012, CUI RO 7010354, cont nr. R044 RNCB 0074 0292 2180 0001 deschis la BCR, reprezentat prin Harald Bock în calitate de Administrator, denumită în continuare ”0peratorul” 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate In cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul vor colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
 Nume și prenume;
(ii)    Număr de telefon mobil (pentru contactare în caz de declarare drept potențial câștigător în urma tragerii la sorți, pentru validare drept câștigător, pentru expedierea premiului);
(iii)    Adresa de e-mail (pentru contactare în caz de declarare drept potențial câștigător în urma tragerii la sorți, pentru validare drept câștigător);
(iv)    Adresa poștală de livrare premiu (doar în cazul câștigătorilor);
(v)    Adresă domiciliu, doar pentru completarea Proceselor verbale dep cf) e - imire a premiilor de către câștigători și livrare premiu prin curier;

3. Scopul procesării
Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operatoț;prin intermediul Împuternicitului în vederea:
i)     Organizării și desfășurării campaniei
ii)     Desemnării și validării câștigătorilor 
iii)     Atribuirii premiilor și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului

4. Temeiul juridic al prelucrării
Datele vor fi prelucrate în baza prevederilor prezentului Regulament Oficial, adică în scopul îndeplinirii contractului la care persoana vizată este parte, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite Împuternicitului, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, cât și firmei de curierat pentru livrarea premiilor.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 90 de zile de la încheierea Campaniei, apoi vor fi șterse de către Organizator.
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/ Împuterniciților obligații similare.
Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 90 de zile de la încheierea Campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Campania „Construiește o nouă lume cu Lego kit Jaibot”.

7. Drepturile persoanelor vizate
În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:
(i)     dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(ii)    dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iil)    dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
(iv)    dreptul la restricționarea prelucrării;
(v)    dreptul la portabilitate a datelor;
(vi)    dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior trimițând un email la contact@kooperativa.ro sau printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului la adresa: Arad, str. 9 Mai, nr.3, județul Arad, România.

8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

9. Alte prevederi
Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 

La navigarea principală